Login / Sign Up
logo-mini
Betalningssätt

Betalning & återbetalningPolitik

Betalningar / avbokning / återbetalning


När du köper ett prenumeration måste du förse oss med fullständig och korrekt betalningsinformation.


Om vi ​​inte får betalningstillstånd eller något godkännande därefter annulleras kan vi omedelbart säga upp eller avbryta din åtkomst till ditt prenumeration.


Under misstänkta omständigheter kan vi kontakta den utfärdande banken / betalningsleverantören och / eller brottsbekämpande myndigheter eller andra lämpliga tredje parter


Om du är berättigad till återbetalning enligt dessa villkor krediterar vi den återbetalningen till kortet eller annan betalningsmetod som du använde för att skicka in betalning, såvida det inte har gått ut i vilket fall vi kommer att kontakta dig.


Affärsstandard kommer att använda tjänster från kvalitetsleverantörer av tredje part för att behandla din betalning.