Login / Sign Up
logo-mini
opcja płatności

PłytkiWidokPodręcznik użytkownika

Dowiedz się, jak korzystać z TilesView.

Przegląd płytekWidok

Generuj plik PDF

Dodaj logo i tekst w podglądzie zapisu obrazu

Utwórz podgląd meczu

Ustaw podgląd układu, fugowania i pobierania

Dodaj kategorię, rozmiar i kafelki po stronie zaplecza

Dodaj płytki obramowania lub środkową granicę na ścianie