Login / Sign Up
logo-mini
opció de pagament

TilesViewGuia de l'usuari

Més informació sobre com s'utilitza TilesView.

Visió general de TilesView

Generar PDF

Afegiu un logotip i un text a la previsualització de la imatge

Crea una vista prèvia de Bookmatch

Estableix el disseny, la lletada i la previsualització de la descàrrega

Afegiu categoria, mida i rajoles al lateral del darrere

Afegiu rajoles de vora o vora central a la paret